Et kritisk blikk

Vi har funnet et par studier som har hatt et kritisk blikk på den forskningen som er gjort. Broads bok (se under) er i så måte et viktig bidrag. Spesielt mener vi at kritikken om disse punktene er relevante:

  • studiene er ofte små og med få deltakere
  • variabelt med kontrollgrupper
  • vage beskrivelser av hvilken type eller elementer av yoga som har blitt testet.

 

Er effekten av yoga bare positiv?

En nøkkeltekst som formidler en balansert fremstilling av forskning på yogaens effekt er William J. Broad sin bok "The Science of Yoga". Dette er en bok som går igjennom en stor mengde forskning fra hundre år tilbake og frem til i dag. Boken belyser en rekke av de påstandene som lever godt i yogamiljø rundt om i verden - noen blir bekreftet og andre blir definitivt avkreftet.


Da boken ble publisert, fikk den stor oppmerksomhet, blant annet sammenstillingen av forskning på skader av yoga. Han nevner spesielt muligheten for nakkeskader og som også i sjeldne tilfeller kan føre til hjerneslag. Også forskningen som viser at metabolismen reduseres og derfor fører til redusert forbrenning fikk spesiell oppmerksomhet.

Samtidig viser han også til studier som konkluderer med at yoga har en kraftfull effekt på flere områder. Som rehabilitering av en rekke skader, forbedring av en rekke fysiske og spykiske sykdomstilstander, stimulering av høyre hjernehalvdel (øking av kreativitet, følelser, intuisjon og instinkter. Økt sexlyst, bedre humørkontroll, lavere stressnivåer og bedre mental helse.

Om boken http://williamjbroad.com/the-science-of-yoga/

En artikkel om innholdet i boken: http://www.dn.no/d2/2012/03/30/yoga-kan-gjore-deg-tykk-og-forarsake-hjerneslag

 

 

Fysisk og mental effekt av yoga - en kritisk gjennomgang av studier

I dette studiet er det gjennomgått en mengde vitenskapelige undersøkelser på effekten av yoga. Forfatterne er kritiske til at en mengde undersøkelser har små utvalg, varierende grad av kontrollgrupper og utydelige kriterier i forhold til yogaens innhold. 

 
De etterlyser mer forskning. Allikevel, med bakgrunn i den gjennomgangen de har gjort, mener de at yoga kan ha effekt spesielt på smerterelaterte lidelser og mental helse. De mener også at yoga kan ha god effekt på fysisk helse i alle aldersgrupper.

 

Mangler forskning


Universitetslektor ved idrettshøyskolen i Tromsø, Christine Sundgot-Borgen fra Østerås, mener vi mangler god nok forskning på yoga.

http://www.budstikka.no/__Mangler_forskning-5-55-12068.html