tirsdag 10. mars 2015

Har yoga effekt?

Dette er en nettside som har samlet et knippe av vitenskapelige studier og undersøkelser for å belyse yogaens effekt.

Og JA - yoga gir vesentlig effekt på helse og livskvalitet hos utøverne! Det er etter hvert store mengder av vitenskapelig materiale som trekker frem konkrete og viktige funn. Forskningen på yoga kommer fra alle verdens kanter, og reflekterer at yogaen fra sitt utspring i India i dag har blitt en global aktivitet som treffer millioner av mennesker.
Vi har ikke hatt som ambisjon å lage en stor database av forskningsmateriale. Vårt mål har vært å trekke frem det vi mener er gode eksempler på bredden i forskningsmaterialet. Vi har også trukket frem noen studier som er relevante for ofte benyttede teknikker i den yogaformen som vi selv praktiserer (klassisk yoga). Skulle du holde på med en annen form av yoga, er det allikevel mye av dette materialet som vil være interessant og relevant for deg.

Vi har etter beste evne forsøkt å kategorisere informasjonen og studiene, og har brukt som nøkkelord helsetilstander (sykdommer), meditasjon, pust eller fysisk yoga. Vi har også en egen fane med mer kritiske røster. Men rendyrket har denne kategoriseringen ikke blitt! For ofte studeres flere sider av yogaen i èn undersøkelse, og da har vi sortert etter den faktoren som framsto som viktigst.

Sitter du på spennende studier som burde nevnes her, ta gjerne kontakt. Vi vil gjerne ha innspill til å gjøre nettsiden spennende og levende!

Vi håper du får glede av informasjonen og kunnskapen her - god lesing!